top of page

Opleiding tot loopbaancoach

DOELSTELLING VAN DE OPLEIDING

Deze opleiding is erop gericht om startende loopbaancoaches degelijk te onderrichten in alle domeinen die belangrijk zijn binnen loopbaanbegeleiding alsook binnen de werking van het loopbaanchequesysteem.


Zowel via het theoretisch kader en het inzicht in de inhoudelijke materie als via realistische situaties die concreet worden ingeoefend, word je klaargestoomd om autonoom en op een coachende, empathische wijze loopbaanbegeleidingstrajecten te verzorgen, met of zonder gebruik van de loopbaancheque.

Coaching-gesprek loopbaanbegeleiding.jpg

​​PROGRAMMA OPLEIDING
 

Deze opleiding bestaat uit 2 opleidingsdagen:

- 1 theoriedag + test.

- 1 praktijkdag + test.

Indien je slaagt op de testen ontvang je een officieel vormingsattest / diploma.

INHOUD THEORIEDAG

 • Kennismaking + toelichten van de verwachtingen & doelstellingen.

 • Jouw basishouding als coach.

 • Het vertrouwelijk kader als coach.

 • Het wettelijk kader van de loopbaancheque.

 • De verschillende fases in een loopbaanbegeleidingstraject: intakegesprek, verdiepingsgesprek en synthesegesprek.

 • De inhoud (theorie + oefeningen i.k.v. "wie ben ik?", "wat wil ik?", ""wat kan ik?" en "wat belemmert mij?") van een loopbaanbegeleidingstraject. Hier worden specifieke oefeningen ook duidelijk uitgelegd.

 • De afbakening van loopbaanbegeleiding t.o.v. andere vormen van coaching en begeleiding.

 • Het correct omgaan met weerstand bij de klant.

 • Het ombuigen van belemmeringen naar opportuniteiten.

 • Het herkennen van andere problematieken (o.a. stress & burn-out, depressie, HSP...) en het correct doorverwijzen van de klant.


INHOUD PRAKTIJKDAG

Het inoefenen van concrete cases via rollenspelen:

 1. Intakegesprek – 1 basisgesprek en 1 moeilijkere situatie.

 2. Verdiepingsgesprek – 1 basisgesprek en 1 moeilijkere situatie.

 3. Synthesegesprek – 1 basisgesprek en 1 moeilijkere situatie.
   

Demonstratie door de trainer & co-trainer + inoefenen en nabespreking.


PRAKTISCHE INFO

 

* Doelpubliek: Iedereen die interesse heeft voor het vak loopbaanbegeleiding en zelfstandige coaches, trainers of HR professionals die graag willen opstarten als loopbaancoach.

 

De volledige opleiding wordt online gevolgd.
Je volgt dan de 2 opleidingen aan je eigen ritme, met de mogelijkheid om vragen te stellen en je geeft ons een seintje van zodra je klaar bent voor de testafnames en certificatie.

* Prijs: 600,00 EUR (inclusief dranken, tussendoortje en didactisch materiaal)
of 420,00 EUR (- 30% via de KMO-portefeuille)

Aarzel niet om ons telefonisch of via mail te contacteren voor bijkomende inlichtingen:

info@positivibes.be

+32 496 500 533

bottom of page