top of page

The success of your business = the people

U bent het ongetwijfeld met ons eens dat de groei en het succes van uw bedrijf in grote mate bepaald wordt door de juiste mensen.

Maar wie zijn "de juiste mensen" voor uw bedrijf ?
In de eerste plaats mikt u op een medewerker (m/v) die bij voorkeur reeds kennis en ervaring heeft binnen zijn/haar vakgebied en liefst ook binnen uw sector.
Daarnaast is het essentieel dat hij/zij qua persoonlijkheid en waardenpatroon past binnen uw bedrijfscultuur. Zoniet zal deze persoon zich niet gemotiveerd en gelukkig voelen, wat ongetwijfeld een negatieve impact zal hebben op zijn/haar prestaties.
Tenslotte speelt de ingesteldheid en levensvisie van uw nieuwe werknemer een sleutelrol in de mate waarin hij/zij zal presteren.
Een persoon die vanuit zijn opvoeding of ervaringen een negatief denkpatroon of een laag zelfbeeld heeft ontwikkeld zal niet op de juiste manier inspelen op situaties, ook al heeft hij/zij een ruime kennis en ervaring.

Iemand vinden die reeds perfect aan alle bovengenoemde criteria beantwoordt is ontzettend moeilijk en schaars. 
Op deze problematiek bieden wij vanuit onze ervaring en expertise het perfecte antwoord.

 

Positive Vibes verhoogt het potentieel van uw onderneming en uw medewerkers via de volgende drie peilers:

Instroom van Talent
Ontwikkeling van Talent
Uitstroom van Talent

SELECTIE & REKRUTERING

Via ons zeer uitgebreide netwerk en onze expertise op het vlak van technisch-commerciële profielen binnen diverse technische nichemarkten, zijn wij de perfecte partij om voor u het juiste technisch-commerciële talent op te sporen en te selecteren. Wij gebruiken hiervoor state-of-the-art tools in combinatie met onze kennis en ervaring om de juiste match tot stand te brengen tussen bedrijf en kandidaat.

Zo nemen we heel wat werk uit handen... tijd die u ongetwijfeld broodnodig heeft om uw business verder te laten groeien.

COACHING & TRAINING
Door onze ervaring binnen coaching en training kunnen wij voor uw medewerkers een passend groeitraject op maat samenstellen. Wij kunnen simultaan werken aan het versterken van bepaalde vaardigheden (o.a. communicatie, sales, time management) en het positief veranderen van zijn/haar ingesteldheid en motivatie. Ook loopbaanbegeleiding valt onder deze noemer.

OUTPLACEMENT
Dankzij onze sterke kennis van de arbeidsmarkt en de outplacementwetgeving, kunnen wij zowel u als de betrokken personen op een kwalitatieve manier informeren en begeleiden. Bovendien kunnen wij de deelnemers, vanuit onze coaching-achtergrond en onze focus op zelfvertrouwen en positieve ingesteldheid, op een passende manier door hun verwerkingsproces helpen. Zo kan hun reïntegratie op de arbeidsmarkt vlot en duurzaam verlopen.

HR ADVIES
Vanuit onze praktijkervaring binnen HR consultancy in de brede zin kunnen wij u adviseren over diverse problematieken die zich binnen uw team voordoen, zoals communicatieproblemen, problemen met prestaties, motivatie, ingesteldheid, methodiek, stress & burn-out enz. Daarnaast helpen wij u graag met de onboarding van nieuwe werknemers en talent mobility.

RESULTAAT ?

Gelukkige en gemotiveerde werknemers die trouw blijven aan hun werkgever en met plezier de "extra mile" stappen om grootse prestaties neer te zetten.  De concrete impact op uw onderneming:

- Meer tevreden & gemotiveerde werknemers, wat ze spontaan zullen uitstralen naar de buitenwereld toe  --->  sterker imago voor uw bedrijf.

- Minder verloop binnen uw personeel ---> een besparing van uw tijd en geld.

- Betere prestaties  --->  een verhoging van uw omzetcijfer.

Minder kosten en meer omzet  --->  een hogere nettowinst.

Model zelfontwikkeling van Positive Vibes

Een greep uit de actuele problematieken waarmee Positive Vibes u kan helpen:

Stress op het werk

Stress op het werk... helaas een zeer actueel probleem binnen onze huidige samenleving. 

Heeft u een vermoeden dat één van uw werknemers gebukt gaat onder stress ?  Wacht dan niet om de hulp in te roepen van een professional, voordat de stress-situatie ontaardt in een burn-out, met alle gevolgen vandien (langdurige afwezigheid, ontslag...)

Onderprestatie van uw team
Binnen elke sector is het belangrijk om omzetverhogend te blijven werken, teneinde een continue groei voor uw bedrijf te verzekeren. In onze huidige economie staan de prijzen echter meer en meer onder druk, wordt de concurrentie alsmaar groter en voor uw mensen is het een dagelijkse strijd om optimaal te blijven presteren. Een sterke, persoonlijke omkadering van uw personeel is dan ook essentieel om goede resultaten te blijven verzekeren.

Voor een vrijblijvende kennismaking of om mogelijke concrete behoeften te bespreken
bottom of page