top of page

Stress & Burn-Out Coaching

Stress op het werk.jpg

Onze maatschappij heeft het afgelopen decennium een evolutie doorgemaakt die het risico op stress en burn-out in aanzienlijke mate vergroot heeft.
We leven nu eenmaal in een prestatiegerichte samenleving en alles moet telkens beter en sneller. Bedrijven hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid te vervullen t.o.v. hun werknemers.
Niet iedereen is echter even gevoelig voor stress. Er is een belangrijke individuele factor aan verbonden. En zolang we niet in eigen boezem kijken en aan onszelf werken volstaat het meestal niet dat onze werkgever iets aan de situatie verandert.

Welke elementen zijn dan bepalend in het al dan niet ervaren van stress? En wanneer wordt stress problematisch?

Wat is stress?

Wat is stress?

Wat is stress nu juist?
Wel, stress is een disbalans tussen iemands draagkracht en draaglast.

We krijgen in ons leven allemaal te maken met tegenslagen en moeilijke situaties, die veel energie kosten. Dit is onze draaglast.

Elk van ons heeft een zekere mate van kracht en energie in zich om deze last te dragen. Dat is onze draagkracht
 

Indien onze draagkracht te klein is en/of onze draaglast te groot, dan zijn beiden niet in balans. Onze draagkracht kan dan de zware draaglast niet aan. Duurt deze periode van disbalans te lang, dan ervaren we stress en raken we stilaan uitgeput.
 

De hoeveelheid draagkracht waarover iemand beschikt en de hoeveelheid draaglast die hij/zij kan dragen, verschilt sterk van persoon tot persoon. Er zijn bovendien verschillende oorzaken die de draagkracht kunnen verhogen of verlagen. Stress is dus een zeer individueel probleem en de ene persoon is meer stressgevoelig dan de andere.

Voor een leerrijke video over de stress-respons en wat deze doet met ons lichaam, klik hier

Hier vind je ook alle info over ons individueel coachingtraject "Stress Weg"

Bevrijd jezelf van stress.jpg

Wanneer wordt stress problematisch?

Er bestaat gezonde stress en ongezonde stress. Het is belangrijk om hier een duidelijk onderscheid tussen te maken.
 

Gezonde stress is de positieve spanning die ons helpt bij moeilijke en uitdagende opdrachten. Door de adrenaline die vrijkomt bij deze letterlijke "(op)spanning" van het lichaam, kunnen we ons goed focussen op het behalen van sterke resultaten. Helemaal niets mis mee dus. 
 

Ongezonde stress ontstaat bij een toestand van langdurige spanning, waarbij het lichaam te weinig (of geen) tijd krijgt om terug te "ont"spannen. Het is zoals een veer die uitgerokken wordt. Neemt de veer regelmatig terug haar normale vorm aan, dan behoudt ze haar elasticiteit. Blijft ze te lang in opgespannen toestand, dan verliest ze op de duur haar elasticiteit en blijft ze in een opgespannen positie.

 

Indien we regelmatig kunnen uitrusten en ontspannen is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Het wordt echter problematisch als we ons lichaam gedurende langere periodes blijven overbelasten, met een zware lichamelijke en mentale uitputting als gevolg.

Het probleem is dat degenen die van nature het meest gevoelig zijn voor stress, deze uitputtingsverschijnselen vaak te laat opmerken bij zichzelf.
De symptomen worden ook slechts geleidelijk aan zichtbaar. Negeren we deze signalen en blijven we gewoon verderdoen zoals we bezig zijn, dan gebeurt het dat we op een bepaald moment ineens "crashen". Eigenlijk is dit een beschermingsmechanisme van ons lichaam dat alarm slaat en zegt: "nu moet je stoppen zoals je bezig bent". Op zo'n moment spreken we van een burn-out. Een burn-out is een toestand van totale mentale en lichamelijke uitputting en de herstelperiode duurt vaak meerdere maanden en in vele gevallen zelfs langer dan een jaar.

Wanneer wordt stress problematisch?
Symptomen stress

Wat zijn de symptomen van stress?

Stress doet allerlei zaken met ons lichaam en onze geest. Eigenlijk kunnen we de symptomen van stress onderverdelen in 3 gebieden.
Hieronder staan voor elk van de 3 gebieden de belangrijkste symptomen opgesomd.
Als je er per categorie minstens 3 bij jezelf herkent, dan kan je er vanuit gaan dat je een zekere mate van stress ervaart.
Het is dan ook aangewezen om een arts of een specialist in stress & burn-out te contacteren. Blijf zeker niet met je klachten rondlopen en onderneem tijdig actie.

Lichamelijke symptomen


- Energiepeil daalt aanzienlijk

- Verminderde weerstand

- Slaapstoornissen

- Transpireren
- Spanningspijn in nek, schouders, rug

- Regelmatig terugkerende hoofdpijn

- Last van maag en darmen

- Benauwdheid op de borst
- Hartkloppingen
- Ademhalingsproblemen/hyperventilatie

​​​Cognitieve en affectieve symptomen
 

- Verminderd controlegevoel

- Verminderd competentiegevoel

- Verminderde motivatie
- Verlaagde zelfwaardering

- Verlaagde concentratie
- Slechter geheugen
- Overdreven aandacht voor details
- Frustratie
- Angsten en/of paniekaanvallen
- Prikkelbaarheid
- Depressieve stemming
- Dualiteit: moet ik mijn huidige job behouden of zou ik beter van job veranderen?

Gedragsmatige symptomen
 

- Veranderde houding (meer cynisch, onverschillig, afstandelijk)
- Meer afzondering / sociaal isolement

- Agressiviteit

- Dalende performantie

- Overdreven controledrang
- Vermindering van creativiteit
- Afwezig van het werk (meermaals; kort of langer)

symptomen van stress.jpg

Ontvang 15 gratis tips om jezelf voorgoed te bevrijden van stress

Wat zijn de oorzaken van stress?

Oorzaken stress

Er zijn diverse factoren die in belangrijke mate kunnen bijdragen tot het ervaren van stress. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende zaken, wat het probleem nog meer complex maakt. Maar het zijn meestal wel dezelfde zaken die telkens opnieuw terugkomen en die we dus terecht "oorzaken" kunnen noemen. Het is bij de behandeling van stress essentieel om eerst en vooral deze oorzaken duidelijk in kaart te brengen bij de persoon die de stress ervaart.


OORZAKEN OP WERKVLAK


- Een werkomgeving of job die niet of onvoldoende past bij de persoon die de stress ervaart.

- Teveel of te weinig werkdruk.

- Te weinig vrijheid binnen het organiseren van de eigen taken.

- Een slechte werksfeer (roddel, achterklap, "ieder voor zich"- mentaliteit, negativiteit, slechte communicatie...)

- Teveel of te weinig sturing vanuit het management.

Deze elementen kunnen trouwens ook leiden tot een bore-out. Een bore-out heeft dezelfde uitputtingsverschijnselen als een burn-out en ontstaat wanneer mensen te lang in een job blijven die onvoldoende uitdaging en voldoening biedt.


OORZAKEN OP PERSOONLIJK VLAK


Zaken zoals problemen binnen het gezin (vb. spanningen tussen partners of kopzorgen door de kinderen) en negatieve gebeurtenissen die veel energie kosten en/of een zekere verwerkingstijd nodig hebben (ziekte, ongeval, sterfte, scheiding, financiële problemen, ontslag, misbruik enz.) kunnen ervoor zorgen dat onze draagkracht tijdelijk kleiner is en dat we gevoeliger zijn voor stress.
 

Een patroon dat echter in 99% van de gevallen de echte veroorzaker van stress is, en dit meestal reeds vanaf de kindertijd, is perfectionisme. Perfectionisme is een breed begrip dat door veel mensen helaas een nogal enge interpretatie krijgt. Het wordt vaak enkel gezien als "de puntjes op de i zetten" en "geen fouten willen maken". Echter, dit is slechts één van de vele kenmerken van het patroon. Perfectionisme is als het ware een levenswijze. Het heeft ook eerder te maken met een sterke bewijsdrang, eerder dan puur met "geen fouten willen maken".
Lees meer hierover onder "perfectionisme". 

SCHRIJF NU IN VOOR ONZE

OPEN TRAINING

"BEVRIJD JEZELF VAN STRESS & BURN-OUT"

De behandeling van stress & burn-out

De behandeling van stress & burn-out

Bevrijd van stress - Positive Vibes.jpg

In welke mate je ook last hebt van stress: het is zeer belangrijk om er niet mee te blijven rondlopen. Doe er iets aan voordat je lichamelijk en geestelijk volledig uitgeput bent en je in een burn-out verzeild raakt. Zoals reeds gezegd duurt een echte burn-out niet zelden 1 jaar of langer en meestal raak je er niet uit zonder de hulp van een stress & burn-out specialist. Het is aangewezen om je te laten begeleiden door zowel een arts als een coach.

​Het moeilijke in de behandeling van een burn-out is de vicieuze cirkel waarin je terechtkomt: als je in een burn-out zit heb je meer dan ooit nood aan het herbevestigen van je gevoel van eigenwaarde. Door de burn-out heeft je zelfvertrouwen vaak een stevige deuk gekregen. Je begrijpt niet wat er met je gebeurd is en je voelt je zwak en onzeker. Je hebt er dan ook nood aan om terug iets betekenisvol te kunnen doen. Echter, lichamelijk ben je hier vaak (nog) niet toe in staat.

 

De behandeling van stress en burn-out vereist dan ook dat er simultaan op beide vlakken (lichamelijk en mentaal) gewerkt wordt, zonder je te forceren. Vaak wil je zo snel mogelijk uit die burn-out geraken en terug normaal functioneren. Het is echter essentieel dat je goed naar je lichaam en geest luistert. Te snel terug aan het werk gaan is uit den boze en kan leiden tot een terugval, die soms nog ernstiger is dan de eerste keer dat je thuis belandde met een burn-out.

 

Vanuit onze ruime ervaring met stress & burn-out en de patronen die dit aansturen kunnen we mensen zeer gericht helpen.

Het spreekt voor zich dat onze aanpak volledig op maat is van de specifieke oorzaken en de ernst van de situatie.
In eerste instantie gaan we een diagnose stellen op basis van de psychische en lichamelijke toestand van de persoon in kwestie.
Vervolgens brengen we de patronen in kaart die aan de oorzaak liggen van deze toestand.
Hoe dan ook wordt er simultaan op het mentale en het lichamelijke vlak gewerkt.
Bij een totale lichamelijke uitputting spreekt het voor zich dat het lichamelijke herstel voorrang krijgt. Toch verliezen we ook hier het belang van het mentale aspect nooit uit het oog, aangezien dit vaak aan de grondslag van de burn-out ligt en essentieel is naar het uiteindelijke herstel toe.
Via bepaalde technieken uit de NLP (neurolinguïstisch programmeren) en de cognitieve gedragstherapie leren we mensen om hun negatieve overtuigingen te herprogrammeren naar positieve overtuigingen.
Overdreven perfectionistisch gedrag wordt aangepakt via de OCP-methodiek, die vanuit de NLP ontwikkeld werd door Marcel Hendrickx van Het Ontwikkelingsinstituut.
Dankzij deze intensieve, gespecialiseerde begeleidingen op maat zullen mensen in een burn-out stap voor stap, samen met hun lichamelijk herstel, terug hun vroegere veerkracht en zelfzekerheid terugvinden.

Mensen die nog niet meteen een individueel coachingtraject willen starten kunnen in eerste instantie meer inzicht krijgen in hun stresspatroon of burn-out én in contact komen met anderen die hetzelfde meemaken via onze open training "Bevrijd jezelf van stress & burn-out" .

Getuigenissen

GETUIGENISSEN VAN KLANTEN

Ik ben van nature uit een perfectionist en ben pas tevreden als de zaken voor 100% afgewerkt zijn zoals ik het wil.  Vanaf kinds af aan werd deze eigenschap geprezen en bestempeld als iets positiefs.  In mijn vorige jobs heb ik deze eigenschap altijd goed kunnen benutten en was de werk/privé verhouding naar mijn gevoel in balans.
 

Een 3-tal jaar geleden ben ik begonnen als operationeel manager bij een onlinespeler.  Ik ben daar verantwoordelijk voor een 100-tal personen.  Je moet weten dat de online wereld een zeer dynamische en veranderlijke omgeving is.  Geen dag is dezelfde, je moet continue kunnen bijsturen, de concurrentie is bikkelhard, marges die onder druk staan, …
 

Ik zag dit alles als een uitdaging en gaf mij ten volle.  Zonder het goed en wel te beseffen slorpte de job mijn volledig energie op.  Het werk was nooit gedaan!  Hier speelde mijn perfectionisme me lelijk parten maar zelf had ik dit niet door.  Het ene project was nog niet half afgewerkt of het volgende diende zich al aan.  Ik wou ook iedereen tevreden houden en had het moeilijk om werk te weigeren.  Een “nee” werd toen ook aanzien als negatief en stond gelijk aan je job niet aankunnen.
Ik was volhardend en opgeven stond niet in mijn woordenboek.  Opgeven stond voor mij synoniem met zwak zijn.

 

Ik klopte lange wisselende dagen waardoor mijn bioritme volledig uit balans geraakte.  Ik werd prikkelbaar, begon te twijfelen aan mezelf, negatieve stemmingen, emotioneel, begon mijn gezin te verwaarlozen, …
Op een dag had ik een gesprek met een coach op het werk die me na het gesprek vertelde dat ik alle kenmerken had van een “burn-out”.  Dit woord kwam als een mokerslag in mijn gezicht terecht!  Niet met mij, dit kan mij niet overkomen, dit is enkel voor zwakkelingen!  Een goede week later zat ik thuis met een “burn-out”.

 

Op zoek naar professionele hulp kwam ik uiteindelijk terecht bij coach Elfi Strackx.  Ik herinner me nog goed ieder woord van onze eerste verkennende telefoongesprek.  De klik was er direct!  Het telefoongesprek werd door Elfi afgesloten met de woorden “alles komt opnieuw in orde”.  De manier waarop Elfi dit zei was zo eerlijk en voelde zo oprecht aan dat ik onmiddellijk het volste vertrouwen had in haar expertise.
 

Uit ons eerste intakegesprek bleek al snel dat de hoofdreden van mijn “burn-out” gerelateerd was aan mijn drang tot perfectionisme.  We zijn dan ook van start gegaan met perfectionismecoaching via de OCP-methodiek.  De eerste sessies waren voor mij zeer emotioneel en confronterend, het connecteren met beide delen (bij mij waren dit “ongerept” en “werken”) voelde in het begin zeer onwennig aan.  Je wordt via deze vorm van coaching als het ware een spiegel voorgehouden van je onderbewustzijn.  Je komt op deze manier zelf tot inzichten wat het “genezingsproces” zo krachtig maakt.
 

Door deze manier van coaching heb ik mijzelf opnieuw leren waarderen, geloof ik terug in mijn eigen kunnen.  Ik sta terug positief in het leven en heb “goesting” om er opnieuw in te vliegen.  Ik heb grenzen voor mijzelf opgesteld die ik zorgvuldig ga bewaken.  Niet alles aan perfectionisme is slecht, het mag alleen je leven niet overheersen.  Ik weet dat het werk voor mij hierbij niet is afgerond, ik ga hier blijven aandacht moeten aan besteden.  Maar met de vele tips & trics die ik van Elfi heb meegekregen durf ik te beweren dat het me geen 2de keer zal overkomen!
 

Als slot zou ik Elfi uitdrukkelijk willen bedanken voor haar professionele begeleiding tijdens de sessies, zonder haar was ik niet tot deze inzichten gekomen.  Voor mij was dit alvast een zeer leerrijke en positieve ervaring.    

Peter Cardoen   

Door de combinatie van een te hoge werkdruk, mijn hoogsensitiviteit en perfectionistische ingesteldheid belandde ik in een burn-out.

Ik was te lang over mijn grenzen heen blijven gaan om mezelf weg te cijferen voor anderen en negeerde alle symptomen.

Tot mijn lichaam besloot dat het genoeg was geweest en het licht compleet uit ging.

Mentaal en fysiek was ik volledig uitgeput. Ik vond dat ik gefaald had en werd verteerd door schuldgevoel omdat ik iedereen 'in de steek liet'.

 

Op aanraden van de huisarts en omdat ik er zelf ook nood aan had, besloot ik professionele begeleiding te zoeken.

Door even te googlen kwam ik op de website van Elfi terecht. De teksten op haar website waren zó herkenbaar en ik wist meteen: zij is de coach die ik zoek!

Elfi luisterde vanaf het begin zeer aandachtig naar mij, stelde mij meteen op mijn gemak en is zeer toegankelijk.

Na het intakegesprek wist ze meteen hoe we concreet aan de slag konden gaan. We begonnen met de perfectionismetraining aan de hand van de OCP-methodiek, waarbij je contact maakt met je 2 sturende delen - je 'denken' en 'voelen' zeg maar.

Het stelde me gerust dat Elfi een wetenschappelijk onderbouwde methode gebruikte bij de coaching en ik vertrouwde volledig in het proces.

Dankzij de begeleiding en tips van Elfi tijdens de sessies en de kleine oefeningen die ik dagelijks deed, raakte mijn leven beetje bij beetje weer in balans.

Mijn perfectionisme is nog steeds aanwezig, maar de 'scherpe kantjes' zijn eraf gevijld en ik zie nu de positieve punten ervan in.

Ik heb ook geleerd om (meer) op mijn gevoel te vertrouwen en beter mijn grenzen aan te geven. Wat een bevrijding!

Ik kan nu met veel trots zeggen dat ik mijn vooropgestelde doel om meer geluk en rust te vinden in mijn leven heb bereikt, samen met Efli.

Intussen ben ik opnieuw professioneel aan de slag en geniet ik volop van de kleine en grote dingen in het leven.

 

Aan iedereen die ook met stress of een burn-out kampt, kan ik alleen maar aanraden om de stap te durven zetten en je te laten begeleiden door Elfi.

Ik heb immers ingezien dat het helemaal geen teken van zwakte is om hulp te vragen. Integendeel: het is juist heel sterk om naar jezelf te luisteren en te durven aangeven wat je nodig hebt.

 

Dank je wel Elfi voor de 'positive vibes' die je in mijn leven hebt gebracht. Zonder jou stond ik niet waar ik nu sta.

 

Aster

Als leerkracht lager onderwijs was ik reeds 6 jaar op de dool en ging ik in januari 2017 op zoek naar vacatures buiten de onderwijswereld. Ik las ergens dat je een vrijblijvend gesprek kon aanvragen met een loopbaancoach. Een persoon waarmee je je huidige werksituatie kan bespreken en samen gaat bekijken hoe je deze situatie aangenamer kan maken/ bijsturen. Ik had niks te verliezen, wou dit kennismakingsgesprek een kans geven en maakte telefonisch een afspraak. Wat hieraan vooraf ging (2014 - 2017): hulp van psycholoog alsook psychiater eenmalig opgezocht / anti-depressiva / onstabiele relatie / wantrouwen / lichamelijke klachten zoals maagzweer, moe, … 

 

Zo kwam ik terecht bij Elfi Strackx. Een zeer professionele coach die me van in het begin een rustgevend en begripvol gevoel gaf. Ik voelde me plots niet meer zo vreemd of ‘ziek’, maar ondervond al snel dat er heel wat mensen zijn met deze gelijkaardige ‘ problematiek’. Ik was er me al vrij snel van bewust dat er heel wat zaken waren die invloed hadden op mijn huidige denken, mijn huidige leefpatroon. Perfectionisme en hoogsensitiviteit waren woorden die al snel naar boven kwamen uit onze gesprekken.

 

In het begin was het wel moeilijk om te aanvaarden dat ik geholpen werd in mijn denken en kunnen. Als leerkracht ben ik meestal de persoon die anderen helpt, niet de persoon die geholpen wordt. Toch kon Elfi dit gevoel onderdrukken en op zoek gaan naar mijn persoonlijke noden. Ik was geen nummertje in de rij, zoals je bij vele artsen en specialisten wel bent!

 

Via het onderbewustzijn gingen we op zoek naar de positieve invloeden die bovenstaande woorden ‘perfectionisme’ en ‘hoogsensitiviteit’ hadden op mijn leven. Dit was een heel moeilijke opdracht voor mij omdat ik enkel negatieve gevolgen kon opsommen zoals “te goed willen doen”, “te persoonlijk opnemen”, “de lat te hoog leggen voor mezelf en anderen”, “uitstelgedrag”, ... terwijl ik dit later meer kon zien als “ik ben altijd in orde”, “ik vertoon veel empathie”, “perfectionisme laat me een goede organisator zijn”, … Daarbij probeerde ik in het begin van de coaching, mijn ‘zijn’ te veel te manipuleren door het bewustzijn en niet door het onderbewustzijn. Maar dan is het effect van korte duur en ken je al snel een terugval van het negatieve denken.

 

De tips & trics die ik kreeg om het onderbewustzijn tot rust te brengen, probeer ik thuis nog regelmatig te herhalen. Deze zorgen ervoor dat ik me steeds beter in mijn vel voel en het zelfvertrouwen opnieuw groeit. Deze coaching heeft me opnieuw hoop gegeven. Zowel op het vlak van mijn huidige loopbaan, mijn relatie met vrienden, familie en partner alsook op mijn levensvisie.

Langs deze weg hoop ik anderen ervan te overtuigen dat coaching een zeer goede methode is om je beter te voelen! Geen medicatie, geen manipulatie, … alles berust op je eigen wilskracht!

De wil om het leven weer aan te kunnen, de wil om het anders te doen, de wil om van het leven te leren genieten!

Maaike

Ieder mens draagt in het leven een onzichtbare rugzak mee

bergt daarin vreugde en zorgen, verzameling van wel en wee 

soms is de rugzak zwaar, een ander moment vederlicht

dan blijft er ruimte over, maar dikwijls kan hij niet meer dicht. (-r.o.o.s-)

 

Door de last ben ik mezelf als mens uit het oog verloren, ben ik mezelf voorbijgelopen. De onbereikbare perfectie, graag gezien worden, compenseren…. En toen ging het licht uit… burn-out.

 

Ik voelde dat het tijd werd om te veranderen, om het evenwicht te herstellen, alles even op een rijtje te zetten.

Tijdens mijn zoektocht naar een coach ben ik terechtgekomen bij Elfi. Al van bij het intakegesprek kreeg ik de ruimte om helemaal mezelf te zijn. Tijdens het eerste deel werd er van start gegaan met de perfectionismecoaching.

Contact maken met de gevoelens van de verschillende delen uit mijn persoonlijkheid waren heel intens. Inzichten oproepen en verwerken, een persoonlijk doel opstellen, alles samen met Elfi.

De bereidheid en de openheid om naar mezelf te luisteren heeft er voor gezorgd dat ik meer op mezelf vertrouw en dat ik me bevrijd voel. Milder voor mezelf en anderen.

 

Bij het tweede deel nam Elfi tijd om even stil te staan bij mijn loopbaan. Samen met haar zijn we gaan bepalen wat ik wel en niet belangrijk vind. Waar mijn grenzen liggen. Het inzicht van mijn talenten, mijn kwaliteiten, hebben me doen beseffen dat ik iets te bieden heb en dat ik hiermee zeker aan de slag moet.

Ik hoef niet snel te veranderen van job maar bij mijn volgende uitdaging weet ik wel duidelijk waarop ik moet letten, waar ik mijn talent in kwijt kan.

 

Op het einde van de coaching hebben we een plan opgesteld. Doelen met 'deadlines'. Niet zozeer om het behalen maar om doelgerichter mijn uitdagingen in de praktijk om te zetten.

 

Elfi, bedankt voor alles! 

Melyssa

Toen ik al een tijdje thuiszat met een kanjer van een burn-out begon ik meer en meer radeloos te worden. Ik was fysiek tot quasi niets meer in staat en ik begon te vrezen dat ik hier nooit meer zou uitgeraken. Via een kennis kwam ik in contact met Positive Vibes. Reeds van bij de eerste sessie gaf mijn coach me zoveel moed. Maar toen moest alles nog beginnen.

Het is pas door het eerste contact dat ik stilaan ben beginnen te beseffen hoezeer mijn perfectionisme mij in de greep hield. Had ik dit maar eerder beseft, dan had ik me al vele jaren geleden kunnen "bevrijden" hiervan. Aangezien het iets is dat zeer diepgeworteld zat in mij kon ik moeilijk geloven dat er een manier bestond om hier op korte termijn iets aan te veranderen. En toch is dat gebeurd. Ik sta er nog elke dag van versteld wat de coaching voor mij heeft betekend. Fantastisch hoe dit mijn leven in positieve zin heeft veranderd.


We hebben samen een mooie weg afgelegd. En nu ben ik sinds kort terug aan de slag. Ik ben zo blij dat ik m'n oude leventje terug heb en dat ik me terug goed in mijn vel voel. Ik had dit echt niet alleen gekund. Niet alleen werd ik supergoed begeleid op verschillende vlakken. Ik kreeg ook zoveel tips mee dat ik nu met zekerheid kan zeggen: dit overkomt me geen tweede keer. 1000X MERCI !!


Ivan

bottom of page