Stress & Burn-Out Coaching

Stress op het werk.jpg

Onze maatschappij heeft het afgelopen decennium een evolutie doorgemaakt die het risico op stress en burn-out in aanzienlijke mate vergroot heeft.
We leven nu eenmaal in een prestatiegerichte samenleving en alles moet telkens beter en sneller. Bedrijven hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid te vervullen t.o.v. hun werknemers.
Niet iedereen is echter even gevoelig voor stress. Er is een belangrijke individuele factor aan verbonden. En zolang we niet in eigen boezem kijken en aan onszelf werken volstaat het meestal niet dat onze werkgever iets aan de situatie verandert.

Welke elementen zijn dan bepalend in het al dan niet ervaren van stress? En wanneer wordt stress problematisch?

 

Wat is stress?

Wat is stress nu juist?
Wel, stress is een disbalans tussen iemands draagkracht en draaglast.

We krijgen in ons leven allemaal te maken met tegenslagen en moeilijke situaties, die veel energie kosten. Dit is onze draaglast.

Elk van ons heeft een zekere mate van kracht en energie in zich om deze last te dragen. Dat is onze draagkracht
 

Indien onze draagkracht te klein is en/of onze draaglast te groot, dan zijn beiden niet in balans. Onze draagkracht kan dan de zware draaglast niet aan. Duurt deze periode van disbalans te lang, dan ervaren we stress en raken we stilaan uitgeput.
 

De hoeveelheid draagkracht waarover iemand beschikt en de hoeveelheid draaglast die hij/zij kan dragen, verschilt sterk van persoon tot persoon. Er zijn bovendien verschillende oorzaken die de draagkracht kunnen verhogen of verlagen. Stress is dus een zeer individueel probleem en de ene persoon is meer stressgevoelig dan de andere.

Voor een leerrijke video over de stress-respons en wat deze doet met ons lichaam, klik hier

Hier vind je ook alle info over ons individueel coachingtraject "Stress Weg"

Bevrijd jezelf van stress.jpg

Wanneer wordt stress problematisch?

Er bestaat gezonde stress en ongezonde stress. Het is belangrijk om hier een duidelijk onderscheid tussen te maken.
 

Gezonde stress is de positieve spanning die ons helpt bij moeilijke en uitdagende opdrachten. Door de adrenaline die vrijkomt bij deze letterlijke "(op)spanning" van het lichaam, kunnen we ons goed focussen op het behalen van sterke resultaten. Helemaal niets mis mee dus. 
 

Ongezonde stress ontstaat bij een toestand van langdurige spanning, waarbij het lichaam te weinig (of geen) tijd krijgt om terug te "ont"spannen. Het is zoals een veer die uitgerokken wordt. Neemt de veer regelmatig terug haar normale vorm aan, dan behoudt ze haar elasticiteit. Blijft ze te lang in opgespannen toestand, dan verliest ze op de duur haar elasticiteit en blijft ze in een opgespannen positie.

 

Indien we regelmatig kunnen uitrusten en ontspannen is er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht. Het wordt echter problematisch als we ons lichaam gedurende langere periodes blijven overbelasten, met een zware lichamelijke en mentale uitputting als gevolg.

Het probleem is dat degenen die van nature het meest gevoelig zijn voor stress, deze uitputtingsverschijnselen vaak te laat opmerken bij zichzelf.
De symptomen worden ook slechts geleidelijk aan zichtbaar. Negeren we deze signalen en blijven we gewoon verderdoen zoals we bezig zijn, dan gebeurt het dat we op een bepaald moment ineens "crashen". Eigenlijk is dit een beschermingsmechanisme van ons lichaam dat alarm slaat en zegt: "nu moet je stoppen zoals je bezig bent". Op zo'n moment spreken we van een burn-out. Een burn-out is een toestand van totale mentale en lichamelijke uitputting en de herstelperiode duurt vaak meerdere maanden en in vele gevallen zelfs langer dan een jaar.

 
 

Wat zijn de symptomen van stress?

Stress doet allerlei zaken met ons lichaam en onze geest. Eigenlijk kunnen we de symptomen van stress onderverdelen in 3 gebieden.
Hieronder staan voor elk van de 3 gebieden de belangrijkste symptomen opgesomd.
Als je er per categorie minstens 3 bij jezelf herkent, dan kan je er vanuit gaan dat je een zekere mate van stress ervaart.
Het is dan ook aangewezen om een arts of een specialist in stress & burn-out te contacteren. Blijf zeker niet met je klachten rondlopen en onderneem tijdig actie.

Lichamelijke symptomen


- Energiepeil daalt aanzienlijk

- Verminderde weerstand

- Slaapstoornissen

- Transpireren
- Spanningspijn in nek, schouders, rug

- Regelmatig terugkerende hoofdpijn

- Last van maag en darmen

- Benauwdheid op de borst
- Hartkloppingen
- Ademhalingsproblemen/hyperventilatie

​​​Cognitieve en affectieve symptomen
 

- Verminderd controlegevoel

- Verminderd competentiegevoel

- Verminderde motivatie
- Verlaagde zelfwaardering

- Verlaagde concentratie
- Slechter geheugen
- Overdreven aandacht voor details
- Frustratie
- Angsten en/of paniekaanvallen
- Prikkelbaarheid
- Depressieve stemming
- Dualiteit: moet ik mijn huidige job behouden of zou ik beter van job veranderen?

Gedragsmatige symptomen
 

- Veranderde houding (meer cynisch, onverschillig, afstandelijk)
- Meer afzondering / sociaal isolement

- Agressiviteit

- Dalende performantie

- Overdreven controledrang
- Vermindering van creativiteit
- Afwezig van het werk (meermaals; kort of langer)

symptomen van stress.jpg

Ontvang 15 gratis tips om jezelf voorgoed te bevrijden van stress

Wat zijn de oorzaken van stress?

 

Er zijn diverse factoren die in belangrijke mate kunnen bijdragen tot het ervaren van stress. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende zaken, wat het probleem nog meer complex maakt. Maar het zijn meestal wel dezelfde zaken die telkens opnieuw terugkomen en die we dus terecht "oorzaken" kunnen noemen. Het is bij de behandeling van stress essentieel om eerst en vooral deze oorzaken duidelijk in kaart te brengen bij de persoon die de stress ervaart.


OORZAKEN OP WERKVLAK


- Een werkomgeving of job die niet of onvoldoende past bij de persoon die de stress ervaart.

- Teveel of te weinig werkdruk.

- Te weinig vrijheid binnen het organiseren van de eigen taken.

- Een slechte werksfeer (roddel, achterklap, "ieder voor zich"- mentaliteit, negativiteit, slechte communicatie...)

- Teveel of te weinig sturing vanuit het management.

Deze elementen kunnen trouwens ook leiden tot een bore-out. Een bore-out heeft dezelfde uitputtingsverschijnselen als een burn-out en ontstaat wanneer mensen te lang in een job blijven die onvoldoende uitdaging en voldoening biedt.


OORZAKEN OP PERSOONLIJK VLAK


Zaken zoals problemen binnen het gezin (vb. spanningen tussen partners of kopzorgen door de kinderen) en negatieve gebeurtenissen die veel energie kosten en/of een zekere verwerkingstijd nodig hebben (ziekte, ongeval, sterfte, scheiding, financiële problemen, ontslag, misbruik enz.) kunnen ervoor zorgen dat onze draagkracht tijdelijk kleiner is en dat we gevoeliger zijn voor stress.
 

Een patroon dat echter in 99% van de gevallen de echte veroorzaker van stress is, en dit meestal reeds vanaf de kindertijd, is perfectionisme. Perfectionisme is een breed begrip dat door veel mensen helaas een nogal enge interpretatie krijgt. Het wordt vaak enkel gezien als "de puntjes op de i zetten" en "geen fouten willen maken". Echter, dit is slechts één van de vele kenmerken van het patroon. Perfectionisme is als het ware een levenswijze. Het heeft ook eerder te maken met een sterke bewijsdrang, eerder dan puur met "geen fouten willen maken".
Lees meer hierover onder "perfectionisme". 

SCHRIJF NU IN VOOR ONZE

OPEN TRAINING

"BEVRIJD JEZELF VAN STRESS & BURN-OUT"

 

De behandeling van stress & burn-out

Bevrijd van stress - Positive Vibes.jpg

In welke mate je ook last hebt van stress: het is zeer belangrijk om er niet mee te blijven rondlopen. Doe er iets aan voordat je lichamelijk en geestelijk volledig uitgeput bent en je in een burn-out verzeild raakt. Zoals reeds gezegd duurt een echte burn-out niet zelden 1 jaar of langer en meestal raak je er niet uit zonder de hulp van een stress & burn-out specialist. Het is aangewezen om je te laten begeleiden door zowel een arts als een coach.

​Het moeilijke in de behandeling van een burn-out is de vicieuze cirkel waarin je terechtkomt: als je in een burn-out zit heb je meer dan ooit nood aan het herbevestigen van je gevoel van eigenwaarde. Door de burn-out heeft je zelfvertrouwen vaak een stevige deuk gekregen. Je begrijpt niet wat er met je gebeurd is en je voelt je zwak en onzeker. Je hebt er dan ook nood aan om terug iets betekenisvol te kunnen doen. Echter, lichamelijk ben je hier vaak (nog) niet toe in staat.

 

De behandeling van stress en burn-out vereist dan ook dat er simultaan op beide vlakken (lichamelijk en mentaal) gewerkt wordt, zonder je te forceren. Vaak wil je zo snel mogelijk uit die burn-out geraken en terug normaal functioneren. Het is echter essentieel dat je goed naar je lichaam en geest luistert. Te snel terug aan het werk gaan is uit den boze en kan leiden tot een terugval, die soms nog ernstiger is dan de eerste keer dat je thuis belandde met een burn-out.

 

Vanuit onze ruime ervaring met stress & burn-out en de patronen die dit aansturen kunnen we mensen zeer gericht helpen.

Het spreekt voor zich dat onze aanpak volledig op maat is van de specifieke oorzaken en de ernst van de situatie.
In eerste instantie gaan we een diagnose stellen op basis van de psychische en lichamelijke toestand van de persoon in kwestie.
Vervolgens brengen we de patronen in kaart die aan de oorzaak liggen van deze toestand.
Hoe dan ook wordt er simultaan op het mentale en het lichamelijke vlak gewerkt.
Bij een totale lichamelijke uitputting spreekt het voor zich dat het lichamelijke herstel voorrang krijgt. Toch verliezen we ook hier het belang van het mentale aspect nooit uit het oog, aangezien dit vaak aan de grondslag van de burn-out ligt en essentieel is naar het uiteindelijke herstel toe.
Via bepaalde technieken uit de NLP (neurolinguïstisch programmeren) en de cognitieve gedragstherapie leren we mensen om hun negatieve overtuigingen te herprogrammeren naar positieve overtuigingen.
Overdreven perfectionistisch gedrag wordt aangepakt via de OCP-methodiek, die vanuit de NLP ontwikkeld werd door Marcel Hendrickx van Het Ontwikkelingsinstituut.
Dankzij deze intensieve, gespecialiseerde begeleidingen op maat zullen mensen in een burn-out stap voor stap, samen met hun lichamelijk herstel, terug hun vroegere veerkracht en zelfzekerheid terugvinden.

Mensen die nog niet meteen een individueel coachingtraject willen starten kunnen in eerste instantie meer inzicht krijgen in hun stresspatroon of burn-out én in contact komen met anderen die hetzelfde meemaken via onze open training "Bevrijd jezelf van stress & burn-out" .

 

GETUIGENISSEN VAN KLANTEN

Ik ben van nature uit een perfectionist en ben pas tevreden als de zaken voor 100% afgewerkt zijn zoals ik het wil.  Vanaf kinds af aan werd deze eigenschap geprezen en bestempeld als iets positiefs.  In mijn vorige jobs heb ik deze eigenschap altijd goed kunnen benutten en was de werk/privé verhouding naar mijn gevoel in balans.
 

Een 3-tal jaar geleden ben ik begonnen als operationeel manager bij een onlinespeler.  Ik ben daar verantwoordelijk voor een 100-tal personen.  Je moet weten dat de online wereld een zeer dynamische en veranderlijke omgeving is.  Geen dag is dezelfde, je moet continue kunnen bijsturen, de concurrentie is bikkelhard, marges die onder druk staan, …
 

Ik zag dit alles als een uitdaging en gaf mij ten volle.  Zonder het goed en wel te beseffen slorpte de job mijn volledig energie op.  Het werk was nooit gedaan!  Hier speelde mijn perfectionisme me lelijk parten maar zelf had ik dit niet door.  Het ene project was nog niet half afgewerkt of het volgende diende zich al aan.  Ik wou ook iedereen tevreden houden en had het moeilijk om werk te weigeren.  Een “nee” werd toen ook aanzien als negatief en stond gelijk aan je job niet aankunnen.
Ik was volhardend en opgeven stond niet in mijn woordenboek.  Opgeven stond voor mij synoniem met zwak zijn.

 

Ik klopte lange wisselende dagen waardoor mijn bioritme volledig uit balans geraakte.  Ik werd prikkelbaar, begon te twijfelen aan mezelf, negatieve stemmingen, emotioneel, begon mijn gezin te verwaarlozen, …
Op een dag had ik een gesprek met een coach op het werk die me na het gesprek vertelde dat ik alle kenmerken had van een “burn-out”.  Dit woord kwam als een mokerslag in mijn gezicht terecht!  Niet met mij, dit kan mij niet overkomen, dit is enkel voor zwakkelingen!  Een goede week later zat ik thuis met een “burn-out”.

 

Op zoek naar professionele hulp kwam ik uiteindelijk terecht bij coach Elfi Strackx.  Ik herinner me nog goed ieder woord van onze eerste verkennende telefoongesprek.  De klik was er direct!  Het telefoongesprek werd door Elfi afgesloten met de woorden “alles komt opnieuw in orde”.  De manier waarop Elfi dit zij was zo eerlijk en voelde zo oprecht aan dat ik onmiddellijk het volste vertrouwen had in haar expertise.
 

Uit ons eerste intakegesprek bleek al snel dat de hoofdreden van mijn “burn-out” gerelateerd was aan mijn drang tot perfectionisme.  We zijn dan ook van start gegaan met perfectionismecoaching via de OCP-methodiek.  De eerste sessies waren voor mij zeer emotioneel en confronterend, het connecteren met beide delen (bij mij waren dit “ongerept” en “werken”) voelde in het begin zeer onwennig aan.  Je wordt via deze vorm van coaching als het ware een spiegel voorgehouden van je onderbewustzijn.  Je komt op deze manier zelf tot inzichten wat het “genezingsproces” zo krachtig maakt.
 

Door deze manier van coaching heb ik mijzelf opnieuw leren waarderen, geloof ik terug in mijn eigen kunnen.  Ik sta terug positief in het leven en heb “goesting” om er opnieuw in te vliegen.  Ik heb grenzen voor mijzelf opgesteld die ik zorgvuldig ga bewaken.  Niet alles aan perfectionisme is slecht, het mag alleen je leven niet overheersen.  Ik weet dat het werk voor mij hierbij niet is afgerond, ik ga hier blijven aandacht moeten aan besteden.  Maar met de vele tips & trics die ik van Elfi heb meegekregen durf ik te beweren dat het me geen 2de keer zal overkomen!
 

Als slot zou ik Elfi uitdrukkelijk willen bedanken voor haar professionele begeleiding tijdens de sessies, zonder haar was ik niet tot deze inzichten gekomen.  Voor mij was dit alvast een zeer leerrijke en positieve ervaring.             

Peter Cardoen