top of page

Mental Coaching

We krijgen allemaal in ons leven te maken met bepaalde tegenslagen en negatieve gebeurtenissen. Die zaken zijn nu eenmaal deel van het leven en kunnen we onmogelijk vermijden.

Wat we wél kunnen, is leren om anders met deze obstakels en hindernissen om te gaan. Hoe je de zaken bekijkt heeft namelijk een enorme impact op hoe je vervolgens zal reageren. Een bepaald gedrag lokt steeds hetzelfde soort gedrag uit. Als je de zaken negatief bekijkt zal je wellicht ook negatief reageren en dit zal de negativiteit in je omgeving versterken, met het risico dat je in een negatieve spiraal terechtkomt. Negativiteit vreet enorm aan onze energie en bijgevolg ook aan onze zin om acties en initiatieven te ondernemen die ons geluk en succes kunnen verhogen. Onze ingesteldheid... de bril waarmee we naar de dingen kijken... is dan ook zeer belangrijk in ons leven en in ons werk.

Durf je dromen realiseren

Sommigen beweren dat je als pessimist of optimist geboren wordt en dat hier weinig aan te veranderen is. Voor een stuk is onze ingesteldheid inderdaad aangeboren. En deze kan verder gestimuleerd worden door onze opvoeding en onze naaste omgeving. Een pessimist die voortdurend van zijn/haar ouders te horen krijgt hoeveel miserie er in de wereld is, zal versterkt worden in zijn/haar pessimistische overtuigingen.

En toch is er nog een groot percentage "ingesteldheid" in ons brein dat veranderlijk is en dus positief kan omgebogen worden. Onze mental coaching en de technieken die we hierin gebruiken (o.a. vanuit NLP - Neuro Linguïstisch Programmeren en ACT - Acceptance & Commitment Therapie) zijn erop gericht zijn om onze overtuigingen positief te veranderen.

Als we er namelijk in slagen om onze overtuigingen te "positiveren", dan zal dit hoe dan ook onze gevoelens positief beïnvloeden. We zullen ons veerkrachtiger en zelfzekerder gaan voelen. Bijgevolg zullen we beter bestand zijn tegen onverwachte tegenslagen, waardoor we er op een meer positieve manier mee zullen omgaan. Dit positieve gedrag zal ons tenslotte meer geluk en succes opleveren in ons leven en ons werk.

bottom of page