top of page

Online Opleiding tot loopbaancoach

DOELSTELLING VAN DE OPLEIDING

Deze online opleiding is erop gericht om startende loopbaancoaches degelijk te onderrichten in alle domeinen die belangrijk zijn binnen loopbaanbegeleiding alsook binnen de werking van het loopbaanchequesysteem.


Zowel via het theoretisch kader en het inzicht in de inhoudelijke materie als via realistische situaties die concreet worden ingeoefend, word je klaargestoomd om autonoom en op een coachende, empathische wijze loopbaanbegeleidingstrajecten te verzorgen, met of zonder gebruik van de loopbaancheque.

Coaching-gesprek loopbaanbegeleiding.jpg

​​PROGRAMMA OPLEIDING
 

Deze opleiding bestaat grotendeels uit zelfstudie. Je ontvangt een syllabus en verschillende video's waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. Er wordt zowel aan de theorie als aan de praktijk voldoende aandacht besteed.

Van zodra je alles doorlopen hebt wordt er nog een halve dag online privé-opleiding voorzien. Tijdens dit moment worden concrete situaties verder ingeoefend en besproken en kan je eventuele vragen stellen die je nog hebt.
Nadien kan je overgaan tot een officiële testing en certificatie.

 

Indien je slaagt op de testen ontvang je een officieel vormingsattest / diploma als loopbaancoach.

INHOUD THEORETISCH GEDEELTE

 • Jouw basishouding als coach.

 • Het vertrouwelijk kader als coach.

 • Het wettelijk kader van de loopbaancheque.

 • De verschillende fases in een loopbaanbegeleidingstraject: intakegesprek, verdiepingsgesprek en synthesegesprek.

 • De inhoud (theorie + oefeningen i.k.v. "wie ben ik?", "wat wil ik?", ""wat kan ik?" en "wat belemmert mij?") van een loopbaanbegeleidingstraject. Hier worden specifieke oefeningen ook duidelijk uitgelegd.

 • De afbakening van loopbaanbegeleiding t.o.v. andere vormen van coaching en begeleiding.

 • Het correct omgaan met weerstand bij de klant.

 • Het ombuigen van belemmeringen naar opportuniteiten.

 • Het herkennen van andere problematieken (o.a. stress & burn-out, depressie, HSP...) en het correct doorverwijzen van de klant.


INHOUD PRAKTIJKGEDEELTE

Het inoefenen van concrete cases via gedemonstreerde rollenspelen:

 1. Intakegesprek – 1 basisgesprek en 1 moeilijkere situatie.

 2. Verdiepingsgesprek – 1 basisgesprek en 1 moeilijkere situatie.

 3. Synthesegesprek – 1 basisgesprek en 1 moeilijkere situatie.
   

Demonstratie aan de hand van video's door de trainer & co-trainer.


PRAKTISCHE INFO

 

* Doelpubliek: Iedereen die interesse heeft voor het vak loopbaanbegeleiding en zelfstandige coaches, trainers of HR professionals die graag willen opstarten als loopbaancoach.

 

De volledige opleiding wordt online gevolgd.
Je volgt dan de ganse opleiding aan je eigen ritme, met de mogelijkheid om vragen te stellen in eender welk stadium van de cursus en je geeft ons een seintje van zodra je klaar bent voor de testafnames en certificatie.

* Prijs: 600,00 EUR
of 420,00 EUR (- 30% via de KMO-portefeuille)

Aarzel niet om ons telefonisch of via mail te contacteren voor bijkomende inlichtingen:

info@positivibes.be

+32 496 500 533

bottom of page