top of page

Preventie van stress & burn-Out

Stress op het werk.jpg

Sinds stress en burn-out in september 2014 officieel werden opgenomen in de wetgeving rond de psychosociale belasting op de werkplek, zijn heel wat bedrijven actief bezig met de problematiek. Dit was ook reeds voordien het geval, maar toch vaak in minder concrete mate.

Het spreekt voor zich dat je er als werkgever alles wilt aan doen om te verhinderen dat je werknemers ten prooi vallen aan ongezonde stress-situaties, met langdurige afwezigheid - of erger nog - burn-out tot gevolg.

We merken echter dagelijks dat bedrijven in de praktijk niet altijd goed weten hoe ze bewust aan stresspreventie kunnen doen. En, als er iemand aan stress bezwijkt, hoe ze deze persoon het best begeleiden, zowel tijdens de fase van afwezigheid als  vanaf het moment waarop deze persoon het werk hervat.

De bedoelingen zijn dus goed, maar aan de uitwerking is er meestal nog werk. Het is niet geheel onlogisch dat je als CEO, manager of HR-verantwoordelijke niet altijd weet hoe je het best met stress-situaties bij je personeel omgaat. Je bent enerzijds druk met andere zaken bezig en anderzijds is het als buitenstaander niet makkelijk om in te schatten wat mensen doormaken. Dit inzicht vergt tijd en een diepgaande vertrouwensrelatie met de werknemer (m/v) in kwestie.

Werknemers durven hier echter vaak niet openlijk over praten met hun werkgever, uit schaamte en/of uit angst om hun job te verliezen. Het is dan ook raadzaam om hiervoor beroep te doen op een extern stress & burn-out specialist. Hier vindt u een overzicht van onze diensten op dit vlak:

Training - Seminarie - Workshop
Training over stress & burn-out

Training / Workshop

Zowel werknemers als hun leidinggevenden zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze zich op een ongezond stressniveau bevinden. Mochten mensen de stress-signalen van hun eigen lichaam en geest tijdig opmerken, dan zou er namelijk niemand langdurig thuis vallen wegens een burn-out. De praktijk wijst helaas uit dat burn-out nog zeer frequent voorkomt.
Tijdens een workshop of training, die tegelijk luchtig/grappig én informatief is, leren de deelnemers stress-symptomen bij zichzelf te herkennen zodat ze tijdig aan de alarmbel kunnen trekken.

We leggen uit wat stress is, wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn en wat je eraan kan doen. Het spreekt voor zich dat deze workshop volledig op maat kan aangepast.
 

Hier volgen enkele voorbeelden van thema's waarrond we kunnen werken:

- Stresspreventie: belangrijke stress-signalen leren herkennen.

- De verschillende stadia van stress.

- Stressbeheersing voor leidinggevenden.

- Ontdek hoe perfectionistisch je bent en welke impact dit heeft op je stressgevoel.

- Hoe medewerkers in een burn-out ondersteunen en begeleiden, zowel tijdens hun afwezigheid als bij hun terugkeer.

Seminarie

Vanuit onze ervaring weten wij dat het vaak zeer ontspannend en "ontstressend" kan zijn om het thema stress en burn-out te kaderen in een seminarie buiten de muren van de firma. Wij kunnen een mooi programma op maat samenstellen binnen een prachtige omgeving, waar we informatieve delen (workshops, trainingen) afwisselen met ontspannende teamactiviteiten. Wij passen het programma volledig aan aan uw wensen en budget. Iedereen komt gegarandeerd als herboren terug.

Individuele Stress Coaching
Individuele stress coaching

Stress kan te wijten zijn aan de werkomgeving maar verschilt ook vaak van persoon tot persoon. Zo gebeurt het dat, bij twee mensen die exact dezelfde functie uitoefenen, de ene persoon veel stress ervaart en de andere totaal niet.

Het is onze sterke overtuiging dat stress individueel dient onderzocht en aangepakt te worden. Ieder van ons ervaart stress namelijk op een andere manier.
Via een individueel coachingtraject op maat van uw medewerker (m/v) kan er vaak binnen een relatief korte termijn resultaat geboekt worden. Dit traject bestaat wel steeds uit de volgende fases:

1) Het in kaart brengen van het stressniveau en de stressoorzaken (stressoren genaamd).

2) Het remediëren van de stress door de stressoren weg te nemen of te verminderen.

3) Het verder opvolgen van de medewerker op fysisch en mentaal vlak.

Advies over de preventie van stress
Advies over de preventie van stress en burn-out

Vanuit onze brede ervaring met de preventie en behandeling van stress en burn-out kunnen wij directie en leidinggevenden advies geven over hun stresspreventiebeleid, zodat langdurige afwezigheid door burn-out zoveel mogelijk kan vermeden worden. Het tijdig opsporen van stress-signalen is de boodschap. Dit kan enkel door goed op de hoogte te zijn over alle mogelijke stressoorzaken en symptomen. Hier helpen wij u graag bij. Adviesprojecten kunnen zowel de vorm van een workshop of training in groep aannemen als van een individuele informatiesessie.

bottom of page