top of page

Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van ​Positive Vibes.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ​Positive Vibes. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
 

De op deze website getoonde informatie wordt door Positive Vibes met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast.
 

Positive Vibes behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 

Hoewel ​Positive Vibes alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ​Positive Vibes niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
 

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ​Positive Vibes, welke geen eigendom zijn van ​Positive Vibes, maar ​louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van ​Positive Vibes. Hoewel ​Positive Vibes uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ​Positive Vibes worden onderhouden, wordt afgewezen.
 

Aan de tips op Positive Vibes kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Positive Vibes dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. ​Positive Vibes sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door ​Positive Vibes ontwikkelde content of producten.

​Positive Vibes is een geregistreerd handelsmerk. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van ​hun respectievelijke eigenaars.

Teksten overnemen van ​Positive Vibes


Wanneer je gedeeltes van artikelen wilt overnemen van ​Positive Vibes vragen we je om deze teksten af te sluiten met een correcte, duidelijk zichtbare bronvermelding. Deze bronvermelding dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De bronvermelding bevat de naam ‘Positive Vibes’ (​grote letter P en V).

  • Het woord ‘​Positive Vibes’ is een klikbare hyperlink welke verwijst naar het oorspronkelijke artikel op ​positivibes.be

  • De link of de website bevat geen elementen die het volgen van de link belemmeren voor zowel bezoekers als zoekmachines.
     

Deze richtlijnen zijn van toepassing op "incidentele" plaatsing van ​Positive Vibes-content op websites van derden.
Indien je meer dan één tekst per maand van ​Positive Vibes ​wenst te p​ubliceren vragen we je om contact op te nemen via het contactformulier.

bottom of page