top of page

Outplacement-wetgeving bij individueel ontslag

De Outplacement-wetgeving is zeer uitgebreid en complex. Hieronder vindt u alvast wat informatie rond de outplacement-wetgeving bij individueel ontslag.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor meer specifiek advies hieromtrent.                                                                                                                               

De werknemer heeft een opzeggingstermijn van 30 weken of meer - Algemeen Stelsel

De werkgever dient verplicht een outplacement-aanbod te doen, ongeacht de leeftijd van de werknemer. Dit geldt zowel in de openbare sector als in de privésector.

Duur? 60u outplacement binnen een periode van 12 maanden.

Uitsluiting? Ontslag om dwingende reden.

Situatie bij het presteren van een opzeggingstermijn

- 60u outplacement zonder fasering.

- De werkgever dient binnen de 4 weken na het ontslag een outplacement-aanbod te doen.
- De werknemer heeft 4 weken de tijd om het aanbod al dan niet te aanvaarden.

- Indien de werkgever niet tijdig een outplacement-aanbod doet heeft de werknemer 4 weken de tijd om de werkgever in gebreke te stellen.

Situatie bij ontvangst van een verbrekingsvergoeding

- 60u outplacement in 3 fases: 20u binnen 2 maanden, 20u binnen 4 maanden en 20u binnen 6 maanden.

- De werkgever dient binnen 15 dagen een outplacement-aanbod te doen.

- De werknemer heeft 4 weken de tijd om het aanbod al dan niet te aanvaarden.

- Indien de werkgever niet tijdig een outplacement-aanbod doet, dan heeft de werknemer 39 weken de tijd om de werkgever in gebreke te stellen.

- De werkgever mag wettelijk gezien 1 maand van de opzeggingsvergoeding in mindering brengen om het outplacement te financieren.

De werknemer heeft een opzeggingstermijn van minder dan 30 weken - Bijzonder Stelsel (cao 82 bis)

De werkgever dient verplicht een outplacement-aanbod te doen, indien de werknemer minstens 45 jaar oud is en min. 1 jaar anciënniteit heeft op het moment van het ontslag. Dit is enkel geldig binnen de privésector.
Voor werknemers die jonger zijn dan 45 jaar of met minder dan 1 jaar anciënniteit is een outplacement-aanbod niet verplicht maar zeker wel een optie die vaak aangewezen is (cfr. cao 51)

Duur? 60u outplacement binnen een periode van 12 maanden, met volgende fasering: 20u binnen 2 maanden, 20u binnen 4 maanden en 20u binnen 6 maanden.

Uitsluiting?

- Ontslag om dwingende reden.

- Deeltijdse werknemers die minder dan 50% werken.

- Werknemers die niet meer beschikbaar dienen te zijn voor de arbeidsmarkt.

- Werknemers met een handicap binnen PC 327.

Situatie bij het presteren van een opzeggingstermijn

- De werkgever dient ten laatste binnen de 15 dagen na afloop van de opzeggingstermijn een outplacement-aanbod te doen.
- De werknemer heeft 4 weken de tijd om het aanbod al dan niet te aanvaarden.

- Indien de werkgever niet tijdig een outplacement-aanbod doet heeft de werknemer 4 weken de tijd om de werkgever in gebreke te stellen.

Situatie bij ontvangst van een verbrekingsvergoeding

- De werkgever dient binnen 15 dagen een outplacement-aanbod te doen.

- De werknemer heeft 4 weken de tijd om het aanbod al dan niet te aanvaarden.

- Indien de werkgever niet tijdig een outplacement-aanbod doet, dan heeft de werknemer 9 maanden de tijd om de werkgever in gebreke te stellen.

Klik hier voor meer informatie over outplacement bij herstructureringen

bottom of page