top of page

Outplacement-wetgeving bij herstructureringen

Helaas zijn er soms economische veranderingen die een bedrijf dwingen om herstructureringen door te voeren. We spreken over "collectief ontslag" als er een bepaald percentage van het totaal aantal werknemers binnen een bedrijf getroffen worden door herstructureringen.

Outplacement-wetgeving bij herstructureringen

Toepassingsgebied

Bedrijf met minder dan 12 werknemers: 50% van alle werknemers

Bedrijf met meer dan 11 en minder dan 21 werknemers: minstens 6 werknemers

Bedrijf met meer dan 20 en minder dan 100 werknemers: minstens 10 werknemers

Bedrijf met minstens 100 werknemers: minstens 10% van alle werknemers
Uitsluiting:  - Bedrijven tot en met 20 werknemers ingeval van ontslag met bedrijfstoeslag
                       - Bedrijven binnen PC 327

Indien een bedrijf overgaat tot herstructureringen is het outplacement-aanbod verplicht voor alle betrokken werknemers, ongeacht leeftijd of anciënniteit. Outplacement is tevens een mogelijkheid voor alle tijdelijke werknemers of uitzendkrachten indien zij minstens 1 jaar ononderbroken anciënniteit hebben.

De werkgever heeft de plicht om een tewerkstellingscel op te richten voor het eerste ontslag.
Deze tewerkstellingscel is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgever, het syndicaat en VDAB/Forem/Actiris.
De doelstelling van de tewerkstellingscel is om informatie en ondersteuning te bieden aan de werknemers over diverse thema's, waaronder het outplacement.
De tewerkstellingscel moet tot 3 maanden na het laatste ontslag actief blijven, indien de laatst ontslagen werknemer jonger is dan 45 jaar.
De tewerkstellingscel moet tot 6 maanden na het laatste ontslag actief blijven, indien de laatst ontslagen werknemer 45 jaar is of ouder.

Het outplacement bestaat uit 30u begeleiding binnen een periode van 3 maanden voor werknemers die jonger zijn dan 45 jaar.

Het outplacement bestaat uit 60u begeleiding binnen een periode van 6 maanden voor werknemers die 45 jaar zijn of ouder.
 

De werkgever is verantwoordelijk voor de financiering van het outplacement maar kan een (gedeeltelijke) terugbetaling verkrijgen onder bepaalde voorwaarden:

- Er werden minstens 30u outplacement gevolgd.

- Er werd een verminderingskaart herstructureringen aan de werknemer aangeboden worden op het moment van zijn/haar inschrijving in de tewerkstellingscel. Deze is 12 maanden geldig.

Het bedrag van de terugbetaling is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer en van het aantal dagen dat de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van de verminderingskaart herstructureringen gewerkt heeft.
 

Contacteer ons vrijbijvend voor meer details hieromtrent.                                                                                                                                                                        

Klik hier voor meer informatie over outplacement bij individueel ontslag

bottom of page