top of page

Outplacement

Er zijn diverse mogelijke redenen en omstandigheden die uw onderneming soms noodzaken om de samenwerking met één of meerdere medewerkers stop te zetten. Voor de betrokkenen in kwestie is dit vaak zeer ingrijpend. Zij dienen in de eerste plaats een verwerkingsproces te doorlopen. Een sterke inhoudelijke en tegelijk begripvolle, psychologisch ondersteunde begeleiding is dan ook onontbeerlijk om degene(n) die ontslagen werd(en) terug het nodige vertrouwen en de nodige motivatie te geven teneinde zich succesvol op de arbeidsmarkt te profileren.

Download

ons gratis e-book 

Kan jij wel wat hulp gebruiken met het ontwarren van het complexe kluwen dat de outplacement-wetgeving vormt?
In dit gratis e-book vind je een zeer handig overzicht van de wetgeving op het vlak van individueel outplacement.

Bedankt voor jouw aanvraag.
Jouw e-book is onderweg naar jouw mailbox!

ONZE TROEVEN

-Ons Certo-kwaliteitslabel getuigt van onze degelijke en kwalitatieve outplacementbegeleiding van individuen en groepen, die gestoeld is op de volgende belangrijke peilers:

- Sterk gepersonaliseerd en op maat van de specifieke behoeften van de deelnemer(s). Wij passen ons programma en onze werkwijze aan aan hun specifieke functie, sector, ervaringsachtergrond en ambitie.
- Een grondige psychologische ondersteuning bij het verwerken van het ontslag.

- Zeer flexibel op het vlak van het tijdstip van de sessies, de afstand tot de woonplaats van de deelnemer(s) en onze beschikbaarheid om u advies te geven. Wij hebben locaties over gans Vlaanderen waar de sessies kunnen plaatsvinden.

- Sterke prijs-kwaliteitsverhouding. Hieronder krijgt u alvast een voorsmaakje van ons ontzettend ruim aanbod aan thema's en oefeningen die de deelnemer(s) op een zeer concrete, efficiënte manier zullen ondersteunen en vooruit helpen.

- Onze outplacementcoaches hebben een ruime ervaring met outplacement en de Belgische arbeidsmarkt.

- Zeer doelgericht: een snelle en tegelijk succesvolle reïntegratie van de deelnemer op de arbeidsmarkt is ons absolute streefdoel.

PROGRAMMA OUTPLACEMENT
 

Zoals gezegd wordt ons programma volledig op maat opgebouwd rond de specifieke behoeften van de deelnemer(s).
Hieronder vindt u alvast een greep uit ons ruime aanbod aan thema's rond dewelke ons programma kan opgebouwd worden:

- Ken je eigen vaardigheden.

- Ontdek je kerntalenten.

- Breng je persoonlijke motivatoren en drijfveren in kaart.

- Stel een professioneel actieplan op.

- Een sterk CV.

- Een overtuigende motivatiebrief.

- Hoe is een vacature opgebouwd?

- Een positieve eerste indruk maken.

- Een sollicitatiegesprek voeren met impact.

- Het sollicitatiegesprek per telefoon.

- Spontaan solliciteren.

- Een succesvolle opvolging van sollicitaties.
- Tewerkstellingsmaatregelen: welke bestaan er en hoe benut je ze optimaal?
- Je troeven als vijftigplusser.

- Belemmerende overtuigingen ombuigen naar positieve doelstellingen.
en nog zoveel meer...

 

WETGEVING

De ganse wetgeving rond outplacement is redelijk complex en soms kan men zijn weg er wel eens in kwijt raken. Wij hebben een grondige kennis van deze wetgeving en kunnen u dan ook goed adviseren op dit vlak. Het spreekt voor zich dat wij de outplacementwetgeving zeer nauwgezet toepassen. Klik hier voor meer informatie over de outplacement-wetgeving rond individueel ontslag. En klik hier voor meer informatie over de outplacement-wetgeving rond herstructureringen.

LOCATIES

Dit zijn de locaties waar we momenteel outplacement aanbieden:

Oost-Vlaanderen: Dendermonde, Lokeren.
West-Vlaanderen: Brugge.
Antwerpen: Bornem, Boom, Wilrijk, Deurne.

 

Contacteer ons vrijblijvend voor bijkomende informatie of voor een prijsaanvraag.

 

 

bottom of page