top of page

HR Advies

Heeft uw team te kampen met problemen die gerelateerd zijn aan hun vaardigheden/resultaten of zaken die te maken hebben met attitude, werksfeer, stress, veranderingsprocessen enz., dan kan het interessant zijn om beroep te doen op een externe specialist terzake. Doordat we van buitenaf naar de situatie kijken slagen we er vaak beter in om een helicopterview te ontwikkelen of de problematiek vanuit een andere invalshoek te bekijken.
Bovendien zijn we, door onze ervaring met het begeleiden van mensen op persoonlijk vlak, goed geplaatst om uw medewerkers een aangepaste omkadering te bieden tijdens veranderingsprocessen.


Enkele voorbeelden van situaties waarbij we u kunnen adviseren:

 

- Hulp bij uw lopende rekrutering- en selectiestrategie of het uitwerken van een nieuwe rekrutering- en selectiestrategie van A tot Z.

- Employer Branding. 

- Aanwerving van eindkandidaten.

- Heroriëntering van individuele medewerkers.

- Het voeren of invoeren van functioneringsgesprekken met uw medewerkers.

- Ziekteverzuim & burn-out.

- Change management binnen uw afdeling.

- Conflichantering binnen uw afdeling.

- Het optimaliseren van de communicatie tussen uw afdelingen (bvb. tussen commerciële binnendienst en buitendienst).

bottom of page