top of page

Het belang van coachend leiderschap

Bijgewerkt op: 10 feb. 2019Positive Vibes helps your business grow

The success of your business = the people." Deze titel prijkt al jaren op de eerste pagina van de titelkop “Bedrijven” op onze website. Het is simpel… en bijna iedereen weet dit… maar toch wordt er binnen bedrijven niet altijd voldoende aandacht aan geschonken.

Positief & coachend leiderschap Ik kom vaak in firma’s waar ik merk dat er slechts weinig of geen inspanningen geleverd worden om mensen verder te laten groeien vanuit hun reeds aanwezige talenten. Sinds het moment dat begrippen zoals stress en burn-out opgenomen werden in de wetgeving rond de psychosociale belasting op het werk (in 2014), worden er in de meeste firma’s al wel wat initiatieven genomen. En ik kan dit alleen maar toejuichen. Echter, een workshop rond stress & burn-out is meestal niet voldoende om bepaalde pijnpunten structureel aan te pakken. En dan draait het vaak om twee grote peilers: communicatie en leiderschap. Ik merk vaak dat leidinggevenden, hoewel in de kern vaak capabel, niet de juiste opleiding en ondersteuning kregen om een team aan te sturen. En dat is jammer, want zoals ik zei gaat het hier meestal – en gelukkig - om mensen die de juiste capaciteiten in zich hebben, maar die nooit “geleerd” hebben om deze verder te ontwikkelen en toe te passen. Zaken zoals stress en onzekerheid stralen rechtstreeks van leidinggevenden uit naar de mensen binnen hun team. Zo raakt al snel een ganse afdeling – of een hele bedrijfscultuur – besmet door een hoge druk en door negativisme. Negativisme is nu eenmaal vaak het rechtstreeks gevolg van stress. Iemand die zich gestresseerd voelt, begint meestal aan zichzelf te twijfelen, maar ook aan zijn/haar omgeving. Hij/zij ziet op zo’n moment de zaken niet zelden door een zwarte bril. Leidinggevenden opleiden op het vlak van coachend leiderschap is geen tijd- en geldverlies. Integendeel, het is cruciaal voor een aangename, positieve bedrijfscultuur.

Een persoonlijke en positieve communicatie

Ook op het vlak van communicatie kan er, zowel binnen kleinere als binnen grotere structuren, vaak nog heel wat geoptimaliseerd worden. Te vaak wordt er veel te weinig gecommuniceerd of enkel wanneer er een probleem is. Positieve communicatie draait om “assertief” communiceren, maar ook om “elkaar een compliment geven” of “elkaar spontaan hulp aanbieden”. Ik ben absoluut geen voorstander van “vergaderen om te vergaderen”, maar op gepaste, vooraf geplande tijdstippen eens samenzitten met het ganse team kan vaak veel kostbare tijd besparen op lange termijn. Ook regelmatige ontwikkelgesprekken met elke werknemer zijn mijns inziens essentieel om vinger aan de pols te houden over hoe een werknemer zich voelt, of hij/zij nog op de juiste plek zit, hoe hij/zij zijn/haar toekomst ziet. Twee ontwikkelgesprekken per werknemer per jaar lijken mij een minimum om op de hoogte te blijven van wat er bij iemand leeft. Zo kunnen stressverschijnselen ook tijdig opgespoord en aangepakt worden en kan een bedrijf zelf aan stresspreventie doen.

Niet alleen kan een onderneming veel geld besparen door het reduceren van ziekteverzuim en absenteïsme. Daarnaast hebben verschillende universitaire studies al aangetoond dat er een rechtstreeks verband is tussen geluk en productiviteit. De resultaten spreken boekdelen: een gelukkige werknemer is 2 keer minder ziek, 6 keer minder afwezig, 9 keer trouwer, 31% productiever en 55% creatiever(*).

Helaas wachten veel bedrijven tot de zaken economisch minder goed gaan of tot bepaalde werknemers in een burn-out terechtkomen om te investeren in welzijn en geluk op de werkvloer. Nochtans geldt hier meer dan ooit: beter voorkomen dan genezen.

Wij kunnen bedrijven helpen met het opzetten van een duurzaam “mensen”beleid. Bel of mail ons vrijblijvend voor meer informatie.

(*) Deze cijfers zijn afkomstig van studies die resp. door Gallup, Shawn Actor voor de International Association for Pattern Recognition (IAPR-USA) en Tresa Amabile voor de Harvard Business School uitgevoerd werden.

5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page