top of page

De weg naar verandering in leven en loopbaan

Bijgewerkt op: 11 aug. 2019

bevrijd jezelf van angsten en onzekerheid
Breek uit jezelf


Wat belemmert ons eigenlijk om voor onze droomloopbaan te kiezen? Er wordt veel geschreven over de zogenaamde gouden kooi en hoe moeilijk het is om daaruit te ontsnappen. Dit heeft veelal te maken met het vasthouden aan zekerheid & veiligheid en angst voor het onbekende.  Voor de meesten onder ons is het moeilijk om dit los te laten. Sommigen onder ons hebben het er echter nog moeilijker mee dan anderen. Waarom lijkt het voor deze mensen zo onoverkomelijk om buiten de comfortzone te treden? Wat weerhoudt hen ervan om stappen te zetten die hen gelukkig kunnen maken?

Belemmerd door angsten

Bij mensen die zeer angstig zijn voor verandering is er meestal sprake van een onderliggend patroon. Dit is een soort levenswijze, die zich ook doortrekt in het privéleven van deze personen. En in bijna alle gevallen, als we wat dieper graven, komen we uit bij een soort basisangst. Deze mensen hebben onbewust vaak met verschillende angsten te kampen: faalangst, verlatingsangst, bindingsangst, angst om iets of iemand te verliezen enz. Over een overdreven vorm van perfectionisme vanuit faalangst schreef ik al vaker. Naast een overdreven vorm van perfectionisme hebben deze angsten mogelijk ook andere negatieve gevolgen:

- Er is uiteraard een rechtstreekse link tussen angst en stress. Deze personen ervaren dan ook niet zelden een meer dan gemiddelde vorm van stress. - Daarnaast hebben ze het zeer moeilijk om buiten hun comfortzone te treden. - Vanuit een minderwaardigheidscomplex hebben ze bovendien vaak moeite met “neen” zeggen, zichzelf te zijn, duurzame relaties aan te knopen enz. Kortom, dit zijn personen die angstig en onzeker door het leven gaan en zichzelf onbewust heel wat kansen ontzeggen om echt gelukkig te zijn. Gelukkig met zichzelf en met anderen.

Het belang van een goede hechting

Wat is nu de mogelijke oorzaak van deze “levens”angsten? Verschillende wetenschappelijke studies, en niet in het minst de onderzoeken van de Britse psychiater Bowlby, hebben aangetoond dat deze overdreven vormen van angst en onzekerheid in het volwassen leven terug te leiden zijn tot een verstoorde hechting van het kind t.o.v. zijn/haar omgeving. We kunnen niet ontkennen dat er een soort van genetische voorbestemdheid is die hierin meespeelt. De belangrijkste factor is echter de omgeving van het kind en niet in het minst zijn/haar ouders. Prof. Michaël Portzky omschreef het in één van zijn lezingen als een soort waakzaamheidsknop die aangezet wordt bij een kind dat onveilig gehecht is. Deze waakzaamheidsknop blijft volgens hem een gans leven ingeschakeld en zorgt voor minder veerkracht en meer wantrouwen, onzekerheid, angst en stress bij de betreffende persoon.

Welke factoren bepalen of een kind zich al dan niet veilig hecht aan zijn/haar omgeving?

Hechting heeft enerzijds te maken met zintuiglijke ervaringen en letterlijke zorg. Twee zintuigen die hierin een zeer belangrijke rol spelen zijn geur en aanraking. Een kind dat de geur van zijn moeder ruikt en dat regelmatig geknuffeld wordt zal zich veiliger gehecht voelen dan een kind dat deze sensaties moet missen. Zorg heeft echter niet alleen te maken met letterlijke zorg, maar ook met oprechte liefde en aandacht. Ik heb het over ouders die bezig zijn met hun kinderen, die hen regelmatig complimentjes geven en hen positief stimuleren om buiten hun comfortzone te treden en nieuwe dingen aan te leren (met vallen en opstaan). Ouders die hun kinderen belonen omwille van hun inzet en niet puur omwille van hun resultaten. Dit staat haaks op het voortdurend afstraffen van een kind als het onder de (te) hoge verwachtingen van zijn/haar ouders presteert, het constant waarschuwen voor gevaar en onheil of het overbeschermen van een kind waardoor het niet kan leren en groeien. Het is eigenlijk geen wonder dat deze kinderen zich ontwikkelen tot onzekere, angstige volwassenen. Rika Ponnet beschrijft in haar boek “Blijf bij mij” zeer uitgebreid welke gevolgen een onveilige hechting kan hebben op de relaties van deze personen. Angstig gehechte volwassenen hebben vaak moeite om duurzame relaties aan te gaan omdat ze wantrouwig zijn t.o.v. een potentiële partner, het gevoel hebben aandacht en liefde te missen, niet of onvoldoende “geliefd” te zijn. Ze proberen de liefde die ze als kind gemist hebben als het ware terug te vinden in hun partner, wat niet zelden leidt tot overcompensatie. Vaak durven ze niet communiceren over hun gevoel van gemis en kroppen ze de zaken op tot de bom ontploft. Het zijn vaak diezelfde personen die keihard werken maar zich onvoldoende gewaardeerd voelen op de werkplek. Personen die doorgaan om zichzelf te bewijzen tot ze erbij neervallen. En tenslotte zijn het ook vaak zij die niet uit de gouden kooi durven te ontsnappen. Op die manier saboteren ze constant hun eigen geluk.


Bevrijd jezelf van de belemmeringen die je jezelf oplegt

Een onveilig gehecht persoon zal dit patroon altijd voor een stuk in zich dragen. Met de juiste begeleiding en omgeving kan hij/zij echter leren om heel anders naar de dingen te kijken. Uiteraard helpt het indien je omgeving bestaat uit liefdevolle, veilig gehechte personen die jou op een positieve manier stimuleren om toch buiten de comfortzone te treden. Die jou motiveren om concrete stappen te zetten teneinde je dromen en doelen te realiseren. De grootste verandering vertrekt echter vanuit jezelf. Probeer terug in contact te komen met je diepere emoties, drijfveren en waarden. Luister eens wat minder naar die interne criticus die jou zegt wat je allemaal zou MOETEN doen en luister eens wat meer naar het “vrije kind” in jou dat jou zegt wat je graag zou WILLEN doen. Ons vrije kind is een deel binnen onszelf dat ons terug in contact brengt met wie we echt zijn en wat we belangrijk vinden voor onszelf. Niet voor een ander. Dit deel in ons zorgt er ook voor dat we kunnen genieten van het moment, dat we niet oeverloos te zitten piekeren en dat we durven te kiezen voor ons geluk en onze passie. Positive Vibes hanteert een coachingmethodiek die mensen met een onveilig hechtingspatroon helpt om terug in hun authentieke kracht te komen. Personen die zich volgens deze methodiek laten coachen durven terug zichzelf te zijn, gaan zichzelf terug graag zien, durven duurzame relaties aangaan, kiezen voor hun geluk en zetten stappen om het leven en de loopbaan van hun dromen te leiden. Als je dus sterk het gevoel hebt dat iets in jou je belemmert om ervoor te gaan, doe jezelf dan zeker dit persoonlijk groeitraject cadeau 😉

86 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page