top of page

Burn-out: beter voorkomen dan genezen

Bijgewerkt op: 10 feb. 2019Burn-out… helaas een serieuze en veel voorkomende problematiek voor werkgevers en werknemers de dag van vandaag. Burn-out is een ziektebeeld waar je niet naast kan kijken. De totale mentale en lichamelijke uitputting die het verschijnsel kenmerkt is alomtegenwoordig en zorgt ervoor dat mensen vaak vele maanden aan huis gekluisterd zijn. Ze komen terecht in een soort vicieuze cirkel waar ze moeilijk uit raken: ze hebben er mentaal nood aan om zich terug betekenisvol en waardevol te voelen in de maatschappij maar ze zijn daar lichamelijk allesbehalve toe in staat. Het herstelproces vergt een professionele begeleiding op maat en verloopt vaak traag en moeizaam.

Beter voorkomen dan genezen

Als men echter vroeger zou ingrijpen op de stresstrein die naar burn-out leidt, zouden veel werknemers veel sneller terug op de rails kunnen geholpen worden.

Ondanks het feit dat stress & burn-out sinds 2014 officieel werd opgenomen in de wetgeving rond psychosociale belasting op het werk, merk ik dat heel wat bedrijven moeite hebben om een degelijk en afdoend preventiebeleid op punt te stellen.

Hoe komt dit?

Er zijn verschillende aspecten die hierin meespelen. Vaak is men nog onvoldoende op de hoogte van de symptomen van stress. Daarnaast worden er vaak ook onvoldoende mensen bij betrokken (en neen, het zijn niet enkel de leidinggevenden die hier aan zet zijn) Bovendien durven werknemers er niet altijd over praten met hun verantwoordelijke of HR, uit angst om hun job te verliezen. Tenslotte blijft het meestal bij een eenmalig initiatief: een bedrijf organiseert een workshop of training rond stress & burn-out en daarna gebeurt er niets meer. De elementen van een goed preventiebeleid

Om een sterk preventiebeleid te kunnen uitstippelen dienen we een aantal zaken duidelijk te beseffen: 1. Stress blijft lang onzichtbaar

Iemand kan weken, maanden, zelfs jaren gebukt gaan onder stress, zonder het aan zichzelf te willen toegeven. Die persoon zal er dan ook niet over praten met anderen. Hoogstens zal hij/zij aangeven aan zijn/haar gezinsleden dat hij/zij zich wat vermoeid of gestresseerd voelt. Op het werk zal hier meestal met geen woord over gerept worden.

Oplossing: wees aandachtig voor verandering en stel jezelf op als vertrouwenspersoon

Indien men als leidinggevende of HR-verantwoordelijke goed op de hoogte is van de diverse stress-symptomen kan men soms makkelijk non-verbale stress-signalen opsporen. Let op (soms kleine) veranderingen in het gedrag van een medewerker. Werkt deze persoon nog steeds even snel en komt hij/zij nog even gemotiveerd over? Of sluipen er al eens foutjes in zijn/haar werk die er vroeger niet waren? Ziet hij/zij er nog even opgewekt uit of lijkt hij/zij eerder vermoeid en een tikkeltje lusteloos? Non-verbale signalen zoals zuchten en verbale signalen zoals klagen kunnen een teken aan de wand zijn. Heb je een vermoeden dat een medewerker last heeft van stress, ga dan in dialoog met hem/haar. Stel de medewerker op zijn/haar gemak, toon begrip, laat merken dat jij op de hoogte bent van chronische stress-symptomen en zeg dat je dit au sérieux neemt. Vraag hoe hij/zij zich voelt en indien er een bevestiging komt van een bepaalde stressbeleving, vraag dan ook meteen wat je kan doen om hem/haar te helpen.


2. Stress straalt uit van de leidinggevende op het team

Het middle management binnen bedrijven staat soms zelf onder zware druk om bepaalde resultaten te realiseren met het team. Vaak stralen leidinggevenden onbewust hun eigen stress uit op hun team. Teamleden die hier gevoelig voor zijn nemen deze stress meteen over. Het stress-virus verspreidt zich soms zeer snel en hevig.

Oplossing: durf jezelf als leidinggevende in vraag te stellen en doe iets aan je eigen stressbeleving!

Als leidinggevende is het gezond om je eigen stressniveau eens onder de loep te nemen. Geef jij zelf wel het goede voorbeeld? Zou het kunnen dat je te hoge verwachtingen stelt aan je team? Verwacht jij de perfectie en geef je veel kritiek als er fouten worden gemaakt? Geef je ook al eens een positief compliment aan een medewerker?

3. Stress is een individuele ervaring

Hoe komt het dat - bij twee mensen die dezelfde job uitoefenen - de ene persoon veel last heeft van stress en de andere totaal niet?

Omdat stressbeleving ook een individuele factor heeft.

Oplossing: een individuele begeleiding voorzien.

Het is zeker nuttig om eens een leerrijke workshop rond de preventie van stress & burn-out te organiseren voor het ganse team. Iedereen kan hier namelijk iets uit leren. Medewerkers die weinig of geen last hebben van stress zullen hierdoor stress-signalen bij collega’s sneller opmerken. Echter, van zodra iemand zich bewust is geworden van zijn/haar stress-symptomen dient deze persoon verder individueel begeleid te worden. Dit kan via een individueel coachingtraject bij een stress & burn-out specialist.

Zoals je merkt bestaat een goed preventiebeleid uit een regelmatige opeenvolging van initiatieven. Ook een persoonlijke en vertrouwelijke communicatie met elke werknemer is van essentieel belang om stress-signalen tijdig te kunnen opsporen. Positive Vibes heeft een efficiënt programma rond de preventie van stress & burn-out uitgewerkt. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie of schrijf je in voor onze volgende open training "Bevrijd jezelf van stress en burn-out".

53 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Коментарі


bottom of page